Komplexní vstupní vyšetření

Během vašeho vstupního vyšetření budou zhotoveny potřebné rentgenové snímky, nejčastěji OPG – snímek celé dutiny ústní a dále malé rentgenové snímky pro kontrolu mezizubních prostor, kterou jsou nejvíce rizikové co se týče tvorby kazů. Bude provedeno kompletní vyšetření dutiny ústní, zhodnocení stavu dentální hygieny, potřeby ortodontické terapie, případné odeslání na specializovaná pracoviště, se kterými spolupracujeme.

Součástí vstupní vyšetření je dále foto dokumentace vašeho chrupu. Samozřejmostí je potom sestavení léčebného plánu, včetně finanční rozvahy tak, abyste měli představu o tom, jak bude celá léčba vašeho chrupu probíhat.

 
 

Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka, která by měla být prováděna pravidelně každého půl roku obsahuje kompletní vyšetření dutiny ústní, zhodnocení stavu dentální hygieny, potřeby ortodontické terapie, případné odeslání na specializovaná pracoviště, se kterými spolupracujeme. I během preventivní prohlídky zhotovujeme potřebné rentgenové snímky.

 
 

Estetická fotokompozitní výplň

Kompozitní pryskyřičná výplň, vysoce estetická, vytvrzovaná světlem – tzv. „bílá“ výplň. S výhodou se využívá v situaci, kdy zbývá málo zubních tkání (dentin,sklovina) neboť na rozdíl od amalgámu, drží na stěnách zubu chemicky a mají tak tendenci zub spíše zpevňovat a prodlužovat tak jeho životnost. Chemická vazba navíc umožňuje zachování dalšího množství zubních tkání a nedochází tak k jejich dalším ztrátám při odvrtávání kazu/staré výplně.

 
 

Estetická fotokompozitní overlay

V případě značné ztráty tvrdých zubních tkání (sklovina, dentin) není možné zub léčit klasickou výplní, je potřeba použití overlaye, tedy laboratorně zhotovené práce. Ke zhotovení se užívá stejný materiál jako u klasických bílých výplní, tato práce je tedy zároveň vysoce estetická. Při přípravě zubu dojde k snesení oslabených míst, které jsou následně překryty pomocí overlay. Toto ošetření zajišťuje a zvyšuje odolnost zubu při nákusu a prodlužuje tak jeho životnost.

 
 

Endodontické ošetření

Ošetření vnitřního systému zubu, dezinfekce pomocí série výplachů a preparace kořenových kanálků, následné plnění zubu. V naší praxi je endodontické ošetření prováděno strojovou endodoncií, která je výrazně přesnější a efektivnější oproti ošetření, které je prováděno ručně. Ošetření probíhá za použití kofferdamové blány, která slouží k izolaci zubu tak, aby nebyla dutina ústní vystavena působení výplachů a bylo zajištěno sterilní prostředí, které je nutné pro dlouhodobé přežití ošetřeného zubu. Zároveň je tak chráněn pacient proti účinkům výplachu na dásních, případně spolknutí nástroje.

 
 

Reendodontické ošetření zubu

Reendodontické ošetření zubu probíhá stejně, jako ošetření endodontické, s tím rozdílem, že je při něm potřeba odstranit staré kořenové výplně, což činí celé ošetření složitější a časově náročnější.

 
 

Plastická dostavba s použitím FRC čepu

Pokud ze zubu zůstane pouze jeho kořen, který je stále možné použít k dalšímu ošetření, je nutné zavedení kompozitního čepu, který slouží jako nosný pilíř pro následnou plastickou dostavbu. Tato dostavba je následně nabroušena a zub je opatřen korunkou.

 
 

Kompozitní overlay

V případě značné ztráty tvrdých zubních tkání (sklovina, dentin) není možné zub léčit klasickou výplní, je potřeba použití overlaye, tedy laboratorně zhotovené práce. Ke zhotovení se užívá stejný materiál jako u klasických bílých výplní, tato práce je tedy zároveň vysoce estetická. Při přípravě zubu dojde k snesení oslabených míst, které jsou následně překryty pomocí overlay. Toto ošetření zajišťuje a zvyšuje odolnost zubu při nákusu a prodlužuje tak jeho životnost.

 
 

Celokeramická zirkonová korunka

Fixní korunková náhrada, zhotovená čistě z keramického materiálu bez užití kovu. Oproti dříve užívaným metalokeramickým korunkám dosahuje vyšší estetiky, neboť čistě keramický materiál lépe propouští světlo a svými estetickými vlastnostmi se tak mnohem více podobá vlastnostem zubu.

 
 

Celokeramická emax korunka

Fixní korunková náhrada, zhotovená čistě z keramického materiálu bez užití kovu. Oproti zirkonovým korunkám dosahuje ještě vyššího stupně estetiky. Výhodou je také jiný, adhezivní, způsob lepení korunky, který zaručuje vyšší stupeň krčkového uzávěru a tedy menší riziko podkažení korunky.

 
 

Celokeramická fazeta

Při řešení kazů, které jsou pouze na předních stranách zubů, případně při řešení nevyhovující estetiky zubu s výhodou volíme tzv. fazety. Jedná se o ošetření, při kterém se brousí pouze část zubu (většinou přední plocha) a není tedy nutné brousit celý objem zubu jako při broušení na korunku. Dochází tedy k velmi šetrnému odstranění malé vrstvy skloviny, většina zubu zůstane zachována. I tak však dochází k výborným estetickým výsledkům.

 
 

Metalokeramická korunka

Fixní korunková náhrada zhotovena kombinací kovu a keramiky. Nedosahuje tak vysokých estetických výsledků, jako čistě keramické korunky. Užívá se v případech, kdy je potřeba vyšší odolnosti při skusu (zadní úseky chrupu) nebo tam, kde jsou již metalokeramické korunky zhotoveny.

 
 

Bělení zubů

V naší praxi provádíme domácí bělení. Výhodou oproti ordinačnímu bělení je nižší koncentrace peroxidu. Díky tomu je bělení příjemnější pro pacienta a šetrnější pro chrup, který tak není vystaven vysokým a škodlivým koncentracím. Bělení probíhá přibližně 14 dnů (nocí), nosiče s gelem si pacient nasazuje sám a dochází pouze na pravidelné kontroly.

 
 

Výkony na pojišťovnu

Pojišťovna vám v naší praxi plně hradí veškerá vyšetření a preventivní prohlídky, anestezie a rentgenové snímky. Dále práce na měkkých tkáních (dásně) a extrakce zubů.

Co se týče výplní z amalgámu hrazených pojišťovnou, shledáváme tyto v současné době jako nevyhovující z celé řady důvodů – aby mohl amalgám fungovat, je potřeba aby při odstranění kazu zůstalo na zubu velké množství zubních tkání (dentin,sklovina), jinak začne amalgám při nákusu fungovat jako klín a zuby pod ní praskají, či dochází k odlamování jejich částí. Děje se tak zejména proto, že amalgám drží v zubu čistě mechanicky a je potřeba kvůli tomu odvrtávat další zubní tkáně, čímž dochází k dalšímu oslabování zubu. Vzniklé praskliny, či zlomeniny zubu jsou po té velice náročné k řešení jak časově tak finančně.

Většina zubů tyto kritéria nesplňuje a je tedy technologicky nemožné zhotovit funkční, dlouhodobě fungující amalgámovou výplň. Kompozitní (bílé) výplně oproti tomu zuby naopak „svazují“ neboť se ke stěnám zubu váží chemicky a zvyšují tak životnost oslabených zubů.

recepce@ridere.cz +420 730 895 757

Kontakty

Dotaz či přání? Napište nám…

Vyplňte kontrolní otázku: osm + = 11

Kde nás najdete

ul. Pod kaštany 15, Brno, 602 00